ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/11/1953

דיון בחוק לימוד חובה (הוראת שעה), התשי"ד-1953; שמיעת סקירה מפי ד"ר אבידור על הגרעון בתקציב משרד החינוך

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים