ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/08/1953

דיון בחוק המועצה למוסדות ההשכלה הגבוהה והמדע, התשי"ב-1953 סעיפים 6-15 2(א)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים