ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 22/07/1953

חוק החינוך הממלכתי, התשי"ג - 1953 הסעיפים (24) - (16)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים