ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/06/1953

חוק החינוך הממלכתי; חוק לימוד חובה (הוראת שעה), התשי"ג-1953; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים