ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/06/1953

חוק המועצה למוסדות ההשכלה הגבוהה; מכתבים שנתקבלו אצל יושבת-ראש הוועדה; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים