ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/05/1953

ברכת יושבת-ראש הוועדה לחברי הוועדה ולשר החינוך והתרבות על הינצלו מן התאונה; מכתבים שנתקבלו אצל יושבת-ראש הוועדה בעת הפגרה; קביעת סדרי עבודת הוועדה; שאלות ותשובות; תנחומי הוועדה לחבר הכנסת ברמן על מות אשתו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים