ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/03/1953

דין - וחשבון על בית-חינוך עיוורים; המשך הדיון בתקציב החינוך והתרבות; טקס בבתי-הספר ליום גטו וארשה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים