ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/03/1953

דיון במכתב בוגרות ובוגרי מוסד החינוך לעיוורים; דיון בשאלת המורים העיוורים והפקחים במוסד וחינוך לעיוורים; תשובת שר החינוך והתרבות על שאלות חברי הוועדה של החינוך הממלכתי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים