ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/02/1953

הדיון על הרצאת שר החינוך והתרבות על החינוך הממלכתי; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים