ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/01/1953

המלצות הוועדה בקשר לסיום הדיון על מחנה המעבר בנתניה; המשך טיפול במוסד בית חינוך עיוורים; מכתבים הנובעים מתזכירים שנתקבלו אצל יושבת ראש הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים