ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 13/01/1953

הרצאה מר פלדשטיין בענייני בתי ספר; הרצאת ד"ר גולדשמיד בענייני בתי ספר תיכוניים; ויכוח ושאלות בענייני בתי -ספר תיכוניים בתי -ספר מקצועיים ובתי -ספר חקלאיים; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים