ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/11/1952

אינפורמציה בקלר למצב הסטודנטים הלומדים בירושלים; סקירה של מערכת החינוך לקראת שנת התשי"ג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים