ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/08/1952

ארגוני נוער; המשך הדיון ביחסה של עיריית לוד לחוק לימוד חובה והחינוך הכללי במקומן; הצבעה בשאלת שכר הלימוד באוניברסיטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים