ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 20/08/1952

בעיית הסטודנטים של אוניברסיטה בירושלים; יחסה של עיריית לוד לחוק חינוך חובה ולחינוך הכללי; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים