ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 12/08/1952

דין וחשבון על מצב הסטודנטים של האוניברסיטה בירושלים; שונות; שכר הלימוד בבתי הספר התיכוניים; תשובות על שאילתות ושאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים