ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/07/1952

דיון מצד הפרוצדוראלי של בעיית הסמינר הכללי שבבית הכרם

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים