ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/06/1952

דין וחשבון ועדת המשנה ליבוא ספרים מחוץ לארץ; הצעות לסדר היום; לשכת הנוער; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים