ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/05/1952

הדיון על הרצאת שר החינוך והתרבות בקשר לראורגניזציה במשרד החינוך והתרבות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים