ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/03/1952

הדיון בבעיית הסטודנטים הלומדים בחוץ-לארץ; המשך הדיון בבעיית ביקור ילדים בקולנוע

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים