ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/01/1952

הדיון במצב הסטודנטים בישראל; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים