ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 22/01/1952

שאילתות ותשובות; שונות; שמיעת אינפורמציה מבא - כוח האופרה הישראלית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים