ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/11/1951

בחירת וועדות משנה לענייני התקציב; בחירת סגן יושב ראש לוועדת החינוך והתרבות; הצעות לסדר היום; שאלת "קול ישראל"; שונות; תשובות ושאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים