ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/11/1951

דין וחשבון של מוסד בית חינוך - עיוורים; מערכת החינוך בשנת התשי"ב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים