ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/07/1955

חוק מס קניה, התשי"ב-1952, צו לפטור ממס קניה; תקנות מס הכנסה; תקציב ועדת הבחירות המרכזית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים