ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/06/1955

חוק לתיקון פקודת מס רכוש חקלאי, התשט"ו-1955. גמול תפקיד לעובדי משרד מבקר המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים