ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 28/06/1955

חוק לתיקון פקודת מס הרכוש החקלאי, התשט"ו-1955, חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) (תיקון), התשט"ו-1955, הצעת חוק גימלאות לשרים, התשי"ד-1953

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים