ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 21/06/1955

דיון בשאלת זירוז העלייה מצפון אפריקה; הצעת חוק גמלאות לשרים, התשי"ד - 1953

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים