ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/06/1955

הצעת השימוש בעודפי תקציב משרד העבודה; חוק איגרות חוב של חברת החשמל, התשט"ו-1955; חוק מלווה חובה, התשי"ג- 1953; חוק מס רכוש העירוני (הוראות שונות), התשט"ו- 1955; חוק תשלום פיצויים מאיטליה, התשט"ו- 1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים