ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 01/06/1955

אישור ההלוואות מסעיף לסעיף; חוק להחלפת שטרי בנק ומלווה חובה (הוראת שעה), התשט"ו- 1955; חוק תשלום פיצויים מאיטליה, התשט"ו - 1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים