ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/05/1955

חוק לעידוד השקעות הון (גמר הצבעות); חוק לקיום תוקף של תקנות ההגנה (כספים), התשט"ו-1955; חוק מלווה חובה (תיקון), התשט"ו-1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים