ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/05/1955

חוק תשלומי הפרשים על מטבע חוץ, התשט"ז-1955 (סעיף ההגדרות); מכתב עובדי משרד מבקר המדינה; שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים