ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/05/1955

המשך הדיון בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון), התשט"ו- 1955; חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), התש"ט- 1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים