ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/05/1955

הצעת חוק תשלומי הפרשים על מטבע חוץ, התשט"ו- 1955; תקנות בדבר דמי קבורה (חוק הביטוח לאומי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים