ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 17/05/1955

חוק לעידוד השקעות הון (תיקון), התשט"ו - 1955; עודפי תקציב רגיל של משרד התחבורה 1954/55 לשימוש בשנת הכספים 1955/56; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים