ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/05/1955

אישור השימוש בעודפים בתקציב הכנסת; דיון בתקציב מטבע חוץ; העלאת שעור הרבית של פיקדונות בבנק הדואר; חוק הביטוח לאומי תקנות בדבר דמי קבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים