ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 31/03/1955

חוק לתיקון פקודת מס-הכנסה, התשט"ו - 1955; מכתבו של שר האוצר בעניין אישור העברה מסעיף לסעיף תקציב משרד החוק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים