ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 31/03/1955

חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה), התשט"ו-1955; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים