ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/03/1955

חוק התקציב לשנת 1954/55 (מס' 2), התשט"ו 1955; חוק התקציב לשנת 1954/55 (מס' 3), התשט"ו 1955

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים