ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 28/03/1955

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; תיקון צו פטור ממס קניה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים