ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/03/1955

חוק התקציב לשנת 55 \ 1954

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים