ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/03/1955

הצעות תיקונים לחוק התקציב 1955/56; הצעת ח"כ רובין לתוספת סעיף לכיסוי גירעונות; חוק התקציב לשנת 1955/56, התשט"ו - 1955; סדרי העבודה של הוועדה בשבוע הבא; תקציב המוסד לביטוח לאומי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים