ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 22/03/1955

בעיות האוניברסיטה העברית ותקציביה; דיון בתקציב הכנסת; סקירה מפי שר האוצר ונמהל משרד האוצר; תקציב הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים