ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 15/03/1955

דיון על תקציב משרד הדתות: (המשך); צו מס קנייה (פטור) (תיקון מס' 2), התשט"ו - 1955; תקציב משרד הדתות לשנת 1955/56

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים