ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/02/1955

העברות מסעיף לסעיף; חוק לתיקון פקודת מס בולים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים