ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/01/1955

המשך הדיון בבעיית תכנון התעשייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים