ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 11/01/1955

העברות מסעיף לסעיף; מבנה מנגנון גביית המסים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים