ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 11/01/1955

איגודים וחברות ממשלתיות - דיון בתקציב מבקר המדינה; דמי אש"ל לשופטים; מסקנות ועדת המשנה לבדיקת הבניינים בחולון; שאלות והצעות לסדר היום; שינויים בסעיפי תקציב משרד הבריאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים