ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/01/1955

סיכום הדיון בעניין מדיניות הדלק; פרסום ידיעות על דיוני הוועדה; שאלות חברי הוועדה ותשובות שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים