ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/01/1955

דו"ח ועדת-משנה של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון בנוגע למטבחים הצבאיים; סקירה על פעולות מרכז ההשקעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים