ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/01/1955

סקירה על פעולות המכון לפריון העבודה והייצור

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים